Monday, September 15, 2014

Cách đặt tên cho người tuổi Ngọ

Ngọ tam hợp với Dần, Tuất và tam hội với Tỵ, Mùi. Do đó, tên của người tuổi Ngọ nên có những chữ này. Ví dụ như các tên Dần, Hiến, Xứ, Thành, Do, Kiến, Mĩ, Nghĩa, Mậu… Ngọ tam hợp với Dần, Tuất và tam hội với Tỵ, Mùi

Ngựa là động vật ăn cỏ, vì vậy tên thích hợp cho người tuổi Ngọ là các chữ thuộc bộ Thảo như: Chi, Lan, Hoa, Linh, Diệp, Như, Thuyên, Thảo…

Cách đặt tên cho người tuổi Ngọ

Các bộ chữ chỉ các loại ngũ cốc như Hòa, Kiều, Thục, Tắc, Đậu, Túc, Lương cũng thích hợp cho người tuổi Ngọ, bởi đó là những thức ăn ưa thích của loài ngựa. Những chữ thuộc các bộ này có thể dùng để đặt tên như: Tú, Thu, Khoa, Giá, Tích, Dĩnh, Tô, Phong, Diễm, Thụ…

Những tên thuộc bộ chữ mang nghĩa về y phục có màu sắc sặc sỡ như Mịch, Y, Cân, Sam cũng thích hợp khi dùng để đặt tên cho người tuổi Ngọ, bởi một con ngựa tốt mới được khoác lên mình nó những y phục đẹp. Bạn có thể chọn những tên như: Sam, Chương, Đồng, Bân, Ngạn, Thái, Ước, Thuần, Duyên, Cương, Luyện, Kỷ, Thân, Viên, Trang, Khâm, Hi, Thường, Cầu…

Ngựa có nguồn gốc thiên nhiên hoang dã nhưng khi được thuần dưỡng, nó được bảo vệ yên ổn dưới mái nhà của con người. Vì vậy, những tên gọi thuộc bộ chữ Mộc và Miên sẽ giúp người tuổi Ngọ được bình an. Đó là các tên như: Lâm, Đông, Vinh, Nhu, Kiệt, Sâm, Sở, Thụ, Nghiệp, Thủ, An, Gia, Thực, Bảo, Dung, Nghi…


Nguồn: Cách đặt tên cho người tuổi Ngọ

Xem thêm: cách đặt tên cho con tuổi giáp ngọ, cách đặt tên cho con tuổi ngọ, cách đặt tên cho con tuổi nhâm ngọ, đặt tên cho bé gái tuổi giáp ngọ, đặt tên cho bé trai tuổi giáp ngọ, đặt tên cho bé trai tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho bé tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con gái tuổi canh ngọ, đặt tên cho con gái tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con gái tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho con gái tuổi ngọ, đặt tên cho con gái tuổi ngọ 2014, đặt tên cho con trai tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con trai tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho con tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho người tuổi canh ngọ, đặt tên ở nhà cho con gái tuổi ngọ, đặt tên ‘độc’ cho con tuổi giáp ngọ,

Tìm kiếm: cách đặt tên cho con tuổi giáp ngọ, cách đặt tên cho con tuổi ngọ, cách đặt tên cho con tuổi nhâm ngọ, đặt tên cho bé gái tuổi giáp ngọ, đặt tên cho bé trai tuổi giáp ngọ, đặt tên cho bé trai tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho bé tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con gái tuổi canh ngọ, đặt tên cho con gái tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con gái tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho con gái tuổi ngọ, đặt tên cho con gái tuổi ngọ 2014, đặt tên cho con trai tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con trai tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho con tuổi giáp ngọ, đặt tên cho con tuổi giáp ngọ 2014, đặt tên cho người tuổi canh ngọ, đặt tên ở nhà cho con gái tuổi ngọ, đặt tên ‘độc’ cho con tuổi giáp ngọ,

No comments:

Post a Comment