Thursday, September 25, 2014

Người sinh tháng Ba năm Tuất

-   Tính cách:

Tinh thần hăng hái, có thể phân biệt rõ ràng giữa lý tưởng và hiện thực. Có sở trường về văn hóa và nghệ thuật, thích giúp đỡ bạn bè.

Người sinh tháng Ba năm Tuất

-   Nghề nghiệp:

Họ thích hợp làm nhà thiết kế hoặc những công việc có tính chất phục vụ.

-   Chọn bạn khác giớỉ:

Phụ nữ sinh vào tháng Ba có nhân duyên rất tốt, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng họ không biết tiết kiệm, tiêu pha không có kế hoạch. Đối tượng thích hợp của phụ nữ sinh tháng Ba năm Tuất là những người đàn ông, sinh tháng Tám năm Tý hoặc sinh tháng Mười năm Mùi. Đàn ông sinh tháng Ba năm Tuất hợp người phụ nữ sinh tháng Mười năm Mão hoặc tháng Một năm Hợi.


Nguồn: Người sinh tháng Ba năm Tuất

Xem thêm:

Tìm kiếm:

No comments:

Post a Comment