Tuesday, September 16, 2014

Người sinh tháng Chín năm Ngọ

-    Tính cách:

Người tuổi Ngọ sinh vào tháng Chín có khí phách mạnh mẽ. Khi người khác gặp khó khăn, họ dễ dàng vứt bỏ việc riêng tư của mình để giúp đỡ người khác. Khi họ gặp khó khăn vất vả thì họ lại luôn kín đáo không cho người khác biết mà luôn tự mình giải quyết khó khăn riêng, không thích nhờ vả ai.

Người sinh tháng Chín năm Ngọ

-    Nghề nghiệp:

Người sinh năm Ngọ yêu thích những công việc sôi động như: phóng viên, bình luận thời sự, thể thao, công trình sư v.v…

Họ có chí vượt khó để hoàn thành công việc.

-    Chọn bạn khác giới:

Người phụ nữ sinh vào tháng Chín năm Ngọ thích hợp với người đàn ông sinh vào tháng Một năm Mão và tháng Năm năm Thân. Người đàn ông sinh tháng Chín năm Ngọ lại rất thích hợp với người phụ nữ sinh tháng Chín năm Tý.


Nguồn: Người sinh tháng Chín năm Ngọ

Xem thêm: năm giáp ngọ 2014 mệnh gì, năm giáp ngọ 2014 thuộc mệnh gì, năm giáp ngọ của tuổi tỵ, năm giáp ngọ mệnh gì, năm giáp ngọ thuộc mạng gì, năm giáp ngọ thuộc mệnh gì, năm ngọ tuổi tuất, năm ngọ tuổi tỵ, năm ngọ đặt tên con, năm tỵ của tuổi ngọ, sinh năm giáp ngọ 2014 mệnh gì, sinh năm giáp ngọ mệnh gì, tuổi giáp ngọ năm 2014 mệnh gì, tuổi mậu ngọ năm tỵ, tuổi ngọ gặp năm tỵ, tuổi ngọ năm quý tỵ, tuổi ngọ năm quý tỵ 2013, tuổi ngọ năm tỵ 2013, tuổi ngọ với năm tỵ, tuổi tỵ năm ngọ 2014,

Tìm kiếm: năm giáp ngọ 2014 mệnh gì, năm giáp ngọ 2014 thuộc mệnh gì, năm giáp ngọ của tuổi tỵ, năm giáp ngọ mệnh gì, năm giáp ngọ thuộc mạng gì, năm giáp ngọ thuộc mệnh gì, năm ngọ tuổi tuất, năm ngọ tuổi tỵ, năm ngọ đặt tên con, năm tỵ của tuổi ngọ, sinh năm giáp ngọ 2014 mệnh gì, sinh năm giáp ngọ mệnh gì, tuổi giáp ngọ năm 2014 mệnh gì, tuổi mậu ngọ năm tỵ, tuổi ngọ gặp năm tỵ, tuổi ngọ năm quý tỵ, tuổi ngọ năm quý tỵ 2013, tuổi ngọ năm tỵ 2013, tuổi ngọ với năm tỵ, tuổi tỵ năm ngọ 2014,

No comments:

Post a Comment