Sunday, September 14, 2014

Người sinh tháng Mười một năm Tỵ

-   Tính cách:

Người sinh tháng Mười một năm Tỵ luôn cố gắng làm việc, có đời sống nội tâm phong phú dễ gần. Phụ nữ tuổi này thích làm dáng, trưởng thành trước tuổi, luôn ý thức được cái mạnh của mình.

Người sinh tháng Mười một năm Tỵ

-  Nghề nghiệp:

Người sinh vào tháng Mười một năm Tỵ có hai đặc tính. Có lúc họ rất nhanh nhẹn trong hành động, làm việc vô cùng chịu khó, rất nhiệt tình. Nhưng có lúc họ lại tỏ vẻ thâm trầm, chấp nể. Nhưng sau tuổi ba mươi với nỗ lực bền bỉ họ cũng sẽ thành danh với đời. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng Mười một có ổn định cao họ có thể làm tốt nhiều việc mà không cần phô trương như trong phòng thí nghiệm, viết sách tra cứu v.v…

-  Chọn bạn khác giới:

Người sinh vào tháng Mười một năm Tỵ trong hôn nhân luôn lựa chọn rất cẩn thận, tỷ mỉ. Có khi họ còn phải hỏi ý kiến của cấp trên, bạn bè rồi mới quyết định. Người đàn ông cầm tính con Lợn sinh vào tháng Ba là đối tượng hôn nhân lý tưởng của người phụ nữ sinh tháng Mười một năm Tỵ. Người đàn ông sinh tháng Mười một năm Tỵ cần tìm người phụ nữ có tính tình rộng lượng, thuần khiết như tuổi Sửu sinh vào tháng Hai làm đối tượng hôn nhân.

 


Nguồn: Người sinh tháng Mười một năm Tỵ

Xem thêm: giao thừa năm quý tỵ cúng gì, giao thừa năm tỵ cúng gì, năm quý tỵ ai xông nhà thì tốt, năm quý tỵ chọn tuổi gì xông nhà, năm quý tỵ có nên cúng gà không, năm quý tỵ cúng gì, năm quý tỵ cúng giao thừa bằng gì, năm quý tỵ không cúng gà, năm quý tỵ nói chuyện con rắn, năm quý tỵ tuổi gì xông nhà tốt, năm quý tỵ tuổi nào xông nhà đẹp, năm quý tỵ tuổi xông nhà, năm quý tỵ xông nhà, năm tỵ ai xông nhà, năm tỵ có nên cúng gà không, năm tỵ cúng gì, năm tỵ cúng gì đêm giao thừa, năm tỵ kể chuyện rắn, năm tỵ không cúng gà, năm tỵ nói chuyện con rắn, năm tỵ tuổi nào xông nhà hợp, năm tỵ xông nhà, tại sao năm tỵ không cúng gà, tuổi xông nhà năm tỵ,

Tìm kiếm: giao thừa năm quý tỵ cúng gì, giao thừa năm tỵ cúng gì, năm quý tỵ ai xông nhà thì tốt, năm quý tỵ chọn tuổi gì xông nhà, năm quý tỵ có nên cúng gà không, năm quý tỵ cúng gì, năm quý tỵ cúng giao thừa bằng gì, năm quý tỵ không cúng gà, năm quý tỵ nói chuyện con rắn, năm quý tỵ tuổi gì xông nhà tốt, năm quý tỵ tuổi nào xông nhà đẹp, năm quý tỵ tuổi xông nhà, năm quý tỵ xông nhà, năm tỵ ai xông nhà, năm tỵ có nên cúng gà không, năm tỵ cúng gì, năm tỵ cúng gì đêm giao thừa, năm tỵ kể chuyện rắn, năm tỵ không cúng gà, năm tỵ nói chuyện con rắn, năm tỵ tuổi nào xông nhà hợp, năm tỵ xông nhà, tại sao năm tỵ không cúng gà, tuổi xông nhà năm tỵ,

No comments:

Post a Comment