Wednesday, October 22, 2014

Cung song ngư và nhân mã

Nhân Mã (22/11 – 21/12) rất coi trọng sự tự do cá nhân và thuộc tuýp người hành động quyết liệt. Trong khi đó, Song Ngư (20/2 – 20/3) lại có vẻ nhẫn nhịn. Đó là những điểm họ bù được cho nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai con người là rất lớn. Nhân Mã cần có những người bạn, thích tụ tập bạn bè.

Cung song ngư và nhân mã

 

Song Ngư thì lại muốn người cung Nhân Mã trở thành người trong mộng của mình. Chẳng ai trong số họ có thể làm cho người kia cảm thấy hài lòng. Nhân Mã vốn bướng bỉnh, làm việc gì cũng rất nhanh chóng. Người cung này rất nhiều lần cảm thấy sự phụ thuộc và nhút nhát của Song Ngư thật khó chịu.

“Chuyện ấy” với cả Nhân Mã và Song Ngư đều rất quan trọng và là sợi chỉ vô hình liên kết hai người lại với nhau. Nhưng chỉ có vậy thôi chưa đủ để xây dựng lên một mối quan hệ bền vững. Bởi vậy, rất dễ xảy ra chuyện mỗi người đi tìm cho mình một mảnh trời riêng. Nhân Mã và Song Ngư cũng rất khó kết hợp với nhau trong chuyện làm ăn. Ở họ thiếu sự tôn trọng và cộng tác. Sớm hay muộn, công việc chung của họ sẽ đi đến ngõ cụt mà thôi.


Nguồn: Cung song ngư và nhân mã

Xem thêm: cặp đôi nhân mã và song ngư, chàng nhân mã và nàng song ngư, con gái nhân mã và con trai song ngư, cung song ngư và nhân mã, cung song ngư và nhân mã có hợp nhau không, nam song ngư và nữ nhân mã có hợp nhau, nhân mã nữ và song ngư nam, nhân mã và song ngư, nhân mã và song ngư có, nhân mã và song ngư có hợp nhau, nhân mã và song ngư có hợp nhau không, nữ song ngư yêu nam nhân mã, song ngư nam nhân mã nữ, song ngư nam và nhân mã nữ, song ngư và nhân mã có hợp không, song ngư và nhân mã có hợp nhau không, tình yêu của song ngư và nhân mã, tình yêu của song ngư với nhân mã, tình yêu giữa nhân mã và song ngư, tình yêu giữa song ngư và nhân mã, tình yêu nhân mã và song ngư, tình yêu song ngư nhân mã, tình yêu song ngư và nhân mã, truyện song ngư và nhân mã,

Tìm kiếm: cặp đôi nhân mã và song ngư, chàng nhân mã và nàng song ngư, con gái nhân mã và con trai song ngư, cung song ngư và nhân mã, cung song ngư và nhân mã có hợp nhau không, nam song ngư và nữ nhân mã có hợp nhau, nhân mã nữ và song ngư nam, nhân mã và song ngư, nhân mã và song ngư có, nhân mã và song ngư có hợp nhau, nhân mã và song ngư có hợp nhau không, nữ song ngư yêu nam nhân mã, song ngư nam nhân mã nữ, song ngư nam và nhân mã nữ, song ngư và nhân mã có hợp không, song ngư và nhân mã có hợp nhau không, tình yêu của song ngư và nhân mã, tình yêu của song ngư với nhân mã, tình yêu giữa nhân mã và song ngư, tình yêu giữa song ngư và nhân mã, tình yêu nhân mã và song ngư, tình yêu song ngư nhân mã, tình yêu song ngư và nhân mã, truyện song ngư và nhân mã,

No comments:

Post a Comment