Friday, October 10, 2014

Cung sư tử và chuyện ấy

Cung sư tử và chuyện ấy

Một chút kịch tính sẽ kích thích ham muốn của Sư Tử. Họ thích những kiểu tán tỉnh cổ điển và lãng mạn, với họ chúng không bao giờ lỗi thời. Sư Tử luôn mong đợi đối tác tỏ ra tôn thờ và khao khát mình, ngay cả khi đôi bên vừa có “chiến tranh”, vì tính háo thắng là bản chất của họ.


Nguồn: Cung sư tử và chuyện ấy

Xem thêm: cung sư tử, cung sư tử 2014, cung sư tử hợp với màu gì, cung sư tử khi yêu, cung sư tử leo, cung sư tử nam, cung sư tử năm 2014, cung sư tử nữ, cung sư tử tuần này, cung sư tử và chuyện ấy, cung sư tử và nhân mã, sư tử làm chuyện ấy, sư tử và chuyện ấy,

Tìm kiếm: cung sư tử, cung sư tử 2014, cung sư tử hợp với màu gì, cung sư tử khi yêu, cung sư tử leo, cung sư tử nam, cung sư tử năm 2014, cung sư tử nữ, cung sư tử tuần này, cung sư tử và chuyện ấy, cung sư tử và nhân mã, sư tử làm chuyện ấy, sư tử và chuyện ấy,

No comments:

Post a Comment