Sunday, November 23, 2014

Đặt tên cho con theo hành Kim

Hành Kim chỉ về mùa Thu và sức mạnh, đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim còn là vật dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh. Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.

Đặt tên cho con theo hành Kim

- Tích cực: Mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn.
- Tiêu cực: Cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.

Dưới đây là cách đặt tên cho con theo hành Kim, các tên thuộc hành Kim bao gồm:

Đoan
Ân
Dạ
Mỹ
Ái
Hiền
Nguyên
Thắng
Nhi
Ngân
Kính
Tích
Khanh
Chung
Điếu
Nghĩa
Câu
Trang
Xuyến
Tiền
Thiết
Đĩnh
Luyện
Cương
Hân
Tâm
Phong
Vi
Vân
Giới
Doãn
Lục
Phượng
Thế
Thăng
Hữu
Nhâm
Tâm
Văn
Kiến
Hiện


Nguồn: Đặt tên cho con theo hành Kim

Xem thêm: các tên theo hành kim, chọn tên theo hành kim thủy, những cái tên theo hành kim, những tên thuộc hành kim thủy, tên con gái theo hành kim, tên hay theo hành kim, tên theo hành kim, tên theo hành kim thủy, tên thuộc hành kim thủy, đặt tên cho con gái theo hành kim, đặt tên con gái theo hành kim, đặt tên con gái theo mệnh kim, đặt tên con trai theo hành kim, đặt tên công ty theo mệnh kim, đặt tên theo hành kim,

Tìm kiếm: các tên theo hành kim, chọn tên theo hành kim thủy, những cái tên theo hành kim, những tên thuộc hành kim thủy, tên con gái theo hành kim, tên hay theo hành kim, tên theo hành kim, tên theo hành kim thủy, tên thuộc hành kim thủy, đặt tên cho con gái theo hành kim, đặt tên con gái theo hành kim, đặt tên con gái theo mệnh kim, đặt tên con trai theo hành kim, đặt tên công ty theo mệnh kim, đặt tên theo hành kim,

No comments:

Post a Comment