Wednesday, November 19, 2014

Cung bảo bình nữ và song ngư nam

Cung bảo bình nữ và song ngư nam

Bảo bình nữ rất nam tính cũng như nữ bạch dương,thiên yết …, họ có thể chung nhóm với 1 đám con trai và còn hơn tính họ.
Nhưng họ lại điều hoà hơn các cung kia chỉ có điều họ trọng tính khinh nam trọng nữ ,dạng kiểu suy nghĩ mẫu hệ ấy. Một người con trai hiền lành như song ngư liệu có chịu đc chịu đc thì tốt ko chịu đc thì cố mềm mỏng vì các bảo bình nam đây cũng chào thua giới tính kia của mình rồi


Nguồn: Cung bảo bình nữ và song ngư nam

Xem thêm: bảo bình nữ song ngư nam, bảo bình nữ và song ngư nam, cung bảo bình nữ và song ngư nam, nam bảo bình và nữ song ngư, nam bảo bình với nữ song ngư, nam bảo bình yêu nữ song ngư, nữ bảo bình có hợp với nam song ngư, tình yêu của nữ song ngư và nam bảo bình, tình yêu nam bảo bình và nữ song ngư,

Tìm kiếm: bảo bình nữ song ngư nam, bảo bình nữ và song ngư nam, cung bảo bình nữ và song ngư nam, nam bảo bình và nữ song ngư, nam bảo bình với nữ song ngư, nam bảo bình yêu nữ song ngư, nữ bảo bình có hợp với nam song ngư, tình yêu của nữ song ngư và nam bảo bình, tình yêu nam bảo bình và nữ song ngư,

No comments:

Post a Comment