Thursday, November 6, 2014

Cung cự giải và những cái nhất

Những cái nhất của Cự Giải

Cung cự giải và những cái nhất

 • 1. Nhạy cảm nhất.
 • 2. Chăm sóc người khác tốt nhất.
 • 3. Dễ dỗ dành nhất nhưng thù cũng dai nhất.
 • 4. Lãng mạn nhất
 • 5. Có lòng thương rộng lớn nhất.
 • 6. Giỏi đoán ý người khác nhất.
 • 7. Giỏi che dấu cảm xúc thật của mình nhất.
 • 8. Yêu gia đình nhất.
 • 9. Yêu hòa bình nhất.
 • 10. Chiếm hữu mạnh nhất
 • 11. Không có chủ kiến nhất.
 • 12. Dễ dàng mắc cỡ nhất.
 • 13. Si tình nhất.
 • 14. Đầu bếp tài ba nhất.
 • 15. Lúc giận đáng sợ nhất (sự im lặng lúc giận dữ của Cự Giải khiến ai cũng sợ).
 • 16. Kín mồm kín miệng nhất.
 • 17. Có phán đoán tốt nhất,
 • 18. Ông bố, bà mẹ tuyệt vời nhất.
 • 19. Hiền lành tốt bụng nhất.
 • 20. Ngang bướng, cứng đầu nhất.

Nguồn: Cung cự giải và những cái nhất

Xem thêm: cự giải và những cái nhất, cung cự giải, cung cự giải 2014, cung cự giải lai sư tử, cung cự giải nam, cung cự giải năm 2014, cung cự giải nam và ma kết nữ, cung cự giải nữ, cung cự giải nữ hợp với cung nào nhất, cung cự giải tiếng anh, cung cự giải và những cái nhất, cung cự giải và xử nữ, những cái nhất của cự giải, những cái nhất của cung cự giải,

Tìm kiếm: cự giải và những cái nhất, cung cự giải, cung cự giải 2014, cung cự giải lai sư tử, cung cự giải nam, cung cự giải năm 2014, cung cự giải nam và ma kết nữ, cung cự giải nữ, cung cự giải nữ hợp với cung nào nhất, cung cự giải tiếng anh, cung cự giải và những cái nhất, cung cự giải và xử nữ, những cái nhất của cự giải, những cái nhất của cung cự giải,

No comments:

Post a Comment