Saturday, November 15, 2014

Cung ma kết và cự giải có hợp nhau không

Nếu không chấp nhận được một số nhược điểm của nhau, Cự Giải và Ma Kết sẽ khó có thể là một sự kết hợp lý tưởng.

Cung ma kết và cự giải có hợp nhau không

Ma Kết (21/12-19/1), dù là nam hay nữ, đều rất đam mê công việc. Họ dành rất nhiều thời gian, sự tập trung cho nghề nghiệp. Họ luôn có những kế hoạch phía trước và chẳng thấy lúc nào thảnh thơi. Người cung Cự Giải (22/6-22/7) thì rất thích được quan tâm, chú ý, chiều chuộng. Chính vì vậy, Cự Giải thấy Ma Kết thật nhàm chán, lúc nào cũng chỉ biết có công việc mà thôi. Trong con mắt của Ma Kết, Cự Giải nên tập trung nhiều hơn cho công việc. Như vậy để giảm bớt sự phụ thuộc cả về mặt tinh thần và vật chất. Nếu cả hai không điều chỉnh được với nhau, họ sẽ sớm mỗi người một ngả.

Trong làm ăn, sự kết hợp giữa Cự Giải và Ma Kết sẽ hứa hẹn nhiều thành công và phát triển nếu Ma Kết chịu hợp tác và dốc hết sức mình. Sự cần cù, chăm chỉ, chịu đựng và tài ngoại giao của Ma Kết sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc chung. Ma Kết sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhiệm việc lập kế hoạch, giao thiệp với khách hàng còn Cự Giải sẽ phát huy khả năng trong quản lý tài chính.


Nguồn: Cung ma kết và cự giải có hợp nhau không

Xem thêm: cung cự giải có hợp với cung ma kết, cung cự giải và ma kết có hợp nhau, cung cự giải và ma kết có hợp nhau không, cung ma kết có hợp với cung cự giải không, cung ma kết và cự giải có hợp nhau không, ma kết có hợp với cự giải không, ma kết và cự giải có hợp nhau, ma kết và cự giải có hợp nhau không, nam cự giải có hợp với nữ ma kết, nữ ma kết và nam cự giải có hợp nhau,

Tìm kiếm: cung cự giải có hợp với cung ma kết, cung cự giải và ma kết có hợp nhau, cung cự giải và ma kết có hợp nhau không, cung ma kết có hợp với cung cự giải không, cung ma kết và cự giải có hợp nhau không, ma kết có hợp với cự giải không, ma kết và cự giải có hợp nhau, ma kết và cự giải có hợp nhau không, nam cự giải có hợp với nữ ma kết, nữ ma kết và nam cự giải có hợp nhau,

No comments:

Post a Comment