Monday, April 4, 2016

CHIÊM TINH NĂM BÍNH THÂN 2016 THEO TỬ VI THUẬT SỐ

Theo quan điểm môn thuật số phương Tây, năm Bính Thân 2016 ở vào con số 9, là con số tổng kết một chu kỳ và chuẩn bị đón vận hội mới.


Tương truyền môn thuật số là do chính Pythagoras sáng lập và truyền bá. Phương pháp cơ bản của nó là quy mọi sự vật hiện tượng về các con số và dựa trên ý nghĩa, biểu tượng của các con số mà suy luận ý nghĩa sự việc, sự vật hay con người.

Theo cách tính của thuật số, năm Bính Thân 2016 mang số 9 bởi vì lấy 2 + 0 + 1 + 6 = 9. Sách Vận mệnh đời người qua thuật số Phương Tây cho biết: Số 9 là số bình phương đầu tiên của một số lẻ (3x3). Số 9 là số của con người vì con người được mang trong bụng mẹ 9 tháng. Nó cũng là một con số vô hạn vì không có gì vượt qua nó ngoại trừ số 10 vô tận nên số 9 gắn với đại dương và chân trời mà phái Pythagoras xem là bao la, không bờ bến.

Số 9 cũng là con số cội nguồn của mọi vật. Hệ thống định số của người Do Thái không có bất kỳ mẫu tự nào với số 9. Trong thần thoại của họ, số 9 gắn kết với tính tận cùng mà tiếng Hebrew (tiếng Do Thái cổ) không có âm mẫu nào tương ứng với ý tưởng về tính tận cùng hoặc sự tổng thể.

Số 9 lại cũng là bộ 3 trong số những bộ 3 tạo nên nó hàm chứa sức mạnh liên quan đến thần bí. Nó được gắn với hợp để 3 cấp độ: thể xác, tâm trí và tinh thần. Là số lớn nhất trong các số đầu tiên vì nó hàm chứa tính chất của những số khác. Số 9 lặp lại sức sáng tạo của số 3 và tiêu biểu cho sự hoàn chỉnh. Khi nhân với bất kỳ số nào khác, tổng của các chữ số trong tích số luôn luôn bằng 9. Ví dụ 9x5=45 (4+5=9). Điều này biểu thị khuynh hướng thiên về tính vị kỷ. Số 9 là đỉnh cao của sự thành tựu về tinh thần và tâm trí, nó là con số của ý thức và tâm linh.

Ảnh minh họa

Với những tính chất như vậy, khi năm 2016 mang số 9 thì chúng ta có thể dự đoán điều gì. Các sách như: "Vận mệnh đời người qua thuật số phương Tây, Bí ẩn con số trong cuộc đời bạn", đều chỉ nói đến phương pháp đoán tương lai của từng cá nhân bằng cách cộng con số của năm cần đoán với ngày tháng sinh của mình rồi dựa trên kết quả phép cộng mà đoán. Ví dụ một người sinh ngày 25/6/1990, muốn dự đoán về mình trong năm 2016 thì làm như sau: 2+5+6+2+0+1+6=22. Con số 22 chưa phải số tối giản nên lại lấy 2+2=4. Như vậy con số 4 sẽ là con số của người đó trong năm 2016.

Tuy nhiên nếu không luận đoán cho từng cá nhân, chúng ta có thể bóc tách ra, chỉ xét riêng con số của năm 2016 để tham khảo về các tính chất của nó. Theo đó, Số 9 trong thần thoại là con số biểu tượng của thần Mars (cũng là tên của Hỏa tinh) được gắn với chiến tranh. Hỏa tinh là dấu hiệu chỉ sự thiếu khả năng chấp nhận và làm việc với bên đang thắng thế và sự mong ước thay đổi thường tạo nên xung đột.

Nhưng mặt khác, trong một chu kỳ phát triển, số 9 được diễn dịch là sự kết thúc một chu kỳ, và là thời điểm để thu xếp công việc nhằm chuẩn bị cho sự khởi đầu một chu kỳ mới. Trong năm này, đối với một người thì nên duyệt xét lại những thành công và thất bại trong chu kỳ đã qua và chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Nó là năm mà người ta nên quên đi mọi bất công trong quá khứ và xóa bỏ mọi vấn đề cũ đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp của mình để chuẩn bị bước vào năm số 1 – năm đầu tiên của chu kỳ tiếp theo.

Đây là một năm hoàn thành quá trình chuyển đổi. Đây là thời gian chúng ta cần phải cho đi những điều không còn phục vụ mục đích của chúng nữa và giữ lại những điều có triển vọng. Đây là thời gian làm sạch thân cây đã chết cho dù đó không nhất thiết là một khởi đầu mới. Đây có thể là một thời gian để trút bỏ một gánh nặng và có thể xả bỏ những gì không cần thiết của chính bản thân.


No comments:

Post a Comment