Thursday, September 4, 2014

Đàn ông thích hợp cho tình yêu của phụ nữ tuổi Tý

Đàn ông thích hợp cho tình yêu của phụ nữ tuổi Tý

Một sô” đàn ông tuy không thích hợp làm đối tượng kết hôn, nhưng nếu bạn chỉ muốn quen biết ngắn hạn, bất cứ người khác phái thuộc tuổi nào cũng có thể là những người bạn tốt.

Trước tiên, đó là những người đàn ông tuổi Thìn. Tuy họ ít quan tâm đến gia đình, không thể cùng bạn xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng họ khôi ngô tuấn tú. Chắc chắn họ rất thích hợp cho việc trở thành một “sứ giả hộ mệnh” của bạn.

Những người đàn ông tuổi Thìn thường có ước mơ lớn, thậm chí thoát ly hiện thực. Do đó họ có sự khác biệt tương đối lớn so với quan điểm nhân sinh hiện thực của bạn. Nếu hai người trở thành vợ chồng, sẽ khó mà có hạnh phúc. Nhưng trong giai đoạn yêu đương, do không đề cập đến yếu tô’ trách nhiệm, nên khi hai người càng đi vào không gian ước mơ, càng dễ tạo ra không khí lãng mạn. Đó là lý do lớn nhất mà họ không thể trở thành bạn đời thích hợp của bạn. Đối tượng thứ hai thích hợp cho tình yêu của bạn là đàn ông tuổi Mùi. Đối với bất cứ việc nào, những người đàn ông này đều không có tính chủ quan mạnh mẽ. Họ làm việc ít khi chủ động, mà thường theo sự chỉ đạo của người khác.

Với tính cách này, nếu bạn không đưa ra hành động hướng dẫn họ, cuộc sông hôn nhân sẽ không duy trì được lâu. Nhưng hành động hướng dẫn đó đòi hỏi phải đúng nơi đúng lúc, nếu không họ sẽ trả đũa bằng cách bỏ đi. Nhưng loại đàn ông này bẩm sinh đôn hậu, là người bạn trai lý tưởng. Trong giai đoạn yêu đương, họ sẽ không bao giờ trở mặt với bạn.


Nguồn: Đàn ông thích hợp cho tình yêu của phụ nữ tuổi Tý

Xem thêm: phụ nữ tuổi giáp tý, phụ nữ tuổi nhâm tý, phụ nữ tuổi tý, tính cách phụ nữ tuổi tý, tình yêu màu nắng remix, tình yêu màu nắng remix 2013, tình yêu màu nắng remix dj, tình yêu màu nắng remix dj trieu, tình yêu màu nắng remix dj triệu lador, tình yêu màu nắng remix mp3, tình yêu màu nắng remix tinyc, tình yêu màu nắng remix triệu lador, tình yêu màu nắng remix vn88, tình yêu màu nắng remix youtube, tình yêu tôi hát, tình yêu tôi hát bằng kiều, tình yêu tôi hát beat, tình yêu tôi hát lyric, tình yêu xanh mượt, tình yêu xanh mượt - leg xuân hinh, tình yêu xanh mượt beat, tình yêu xanh mượt beatbox, tình yêu xanh mượt karaoke, tình yêu xanh mượt leg, tình yêu xanh mượt lyric, tình yêu xanh mượt như hexi, tình yêu xanh mượt phương kul, tình yêu xanh mượt remix,

Tìm kiếm: phụ nữ tuổi giáp tý, phụ nữ tuổi nhâm tý, phụ nữ tuổi tý, tính cách phụ nữ tuổi tý, tình yêu màu nắng remix, tình yêu màu nắng remix 2013, tình yêu màu nắng remix dj, tình yêu màu nắng remix dj trieu, tình yêu màu nắng remix dj triệu lador, tình yêu màu nắng remix mp3, tình yêu màu nắng remix tinyc, tình yêu màu nắng remix triệu lador, tình yêu màu nắng remix vn88, tình yêu màu nắng remix youtube, tình yêu tôi hát, tình yêu tôi hát bằng kiều, tình yêu tôi hát beat, tình yêu tôi hát lyric, tình yêu xanh mượt, tình yêu xanh mượt - leg xuân hinh, tình yêu xanh mượt beat, tình yêu xanh mượt beatbox, tình yêu xanh mượt karaoke, tình yêu xanh mượt leg, tình yêu xanh mượt lyric, tình yêu xanh mượt như hexi, tình yêu xanh mượt phương kul, tình yêu xanh mượt remix,

No comments:

Post a Comment