Wednesday, September 3, 2014

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Tý

Dựa trên những điểm tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và Trung Quốc, người Việt đã vận dụng những quy ước trong văn tự Trung Hoa để chọn tên cho con mình.

Khi đặt tên cho người tuổi Tý, bạn cần biết những đặc tính quan trọng và những tuổi xung khắc với con giáp này để tìm được một cái tên phù hợp.

Tuổi Tý xung với tuổi Ngọ, tuổi Mùi; vì vậy, những tên có chứa chữ Ngọ hoặc bộ Dương như: Mã, Tuấn, Trúc, Dương, Thiện, Mỹ, Tường… không nên xuất hiện trong tên của người tuổi Tý. Tý thuộc hành Thủy, Thủy khắc Hỏa; vì vậy nên tránh những tên gọi có liên quan đến bộ Hỏa như: Bính, Yên, Nhiên, Diệu, Hùng, Yến, Lan…

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Tý

Chuột thường chỉ hoạt động về đêm nên những chữ có liên quan đến bộ Nhật (ban ngày) hay ánh sáng đều không tốt. Đối với tên của những người cầm tinh loài này, những từ như: Nhật, Đán, Tuân, Minh, Xuân, Tấn, Tình, Ý… không nên dùng.

Trong chữ Hán, những bộ Quai xước, bộ Cung, bộ Âp, bộ Dẫn, bộ Kỷ có hình dáng giống như con rắn. Rắn thường hay ăn thịt chuột nên tên của người cầm tinh con chuột cần tránh những chữ thuộc bộ Quai xước như: Trương, Phùng, Liên, Tạo, Tiến, Đạo, Vận, Đạt, Tuyển…


Nguồn: Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Tý

Xem thêm: cách đặt tên cho con tuổi mậu tý, cách đặt tên cho con tuổi tý, cách đặt tên con gái tuổi mậu tý, cách đặt tên con tuổi quý tỵ, cách đặt tên con tuổi tý, đặt tên cho con gái tuổi mậu tý, đặt tên cho con gái tuổi tý, đặt tên cho con trai tuổi mậu tý, đặt tên cho con trai tuổi tý, đặt tên cho con tuổi bính tý, đặt tên cho con tuổi giáp tý, đặt tên cho con tuổi mậu tý, đặt tên cho con tuổi mậu tý 2014, đặt tên cho tuổi giáp tý, đặt tên con gái tuổi mậu tý, đặt tên con gái tuổi tý, đặt tên con trai tuổi mậu tý, đặt tên con trai tuổi tý, đặt tên con tuổi bính tý, đặt tên con tuổi mậu tý,

Tìm kiếm: cách đặt tên cho con tuổi mậu tý, cách đặt tên cho con tuổi tý, cách đặt tên con gái tuổi mậu tý, cách đặt tên con tuổi quý tỵ, cách đặt tên con tuổi tý, đặt tên cho con gái tuổi mậu tý, đặt tên cho con gái tuổi tý, đặt tên cho con trai tuổi mậu tý, đặt tên cho con trai tuổi tý, đặt tên cho con tuổi bính tý, đặt tên cho con tuổi giáp tý, đặt tên cho con tuổi mậu tý, đặt tên cho con tuổi mậu tý 2014, đặt tên cho tuổi giáp tý, đặt tên con gái tuổi mậu tý, đặt tên con gái tuổi tý, đặt tên con trai tuổi mậu tý, đặt tên con trai tuổi tý, đặt tên con tuổi bính tý, đặt tên con tuổi mậu tý,

No comments:

Post a Comment