Friday, September 26, 2014

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Hợi

Theo địa chi, Hợi và Tỵ là lục xung; nếu phạm vào lục xung thì tài vận, sự nghiệp và sức khỏe đều bị tổn hại lớn. Do đó, những bộ chữ chỉ rắn hoặc gây liên tưởng đến rắn như: Tỵ, Xước, Ất, Ấp, Nhất, Xuyên, Cung đều cần tránh.

Những chữ đó gồm: Tấn, Nghênh, Cận, Tiến, Liên, Tạo, Tuyển, Diên, Kiến, Dật, Thông, Bang, Hương, Lang, Đô, Đặng, Trịnh, Thai, Na, Xuyên, Châu, Tam, Nhân, Dã, Cửu, Mật, Hồng, Nga, Cung, Điệp, Dung, Dẫn, Hoằng, Huyền, Đệ, Cường, Trương, Bật, Phong, Phượng, Kỉ, Dị, Hạng…

Hợi và Tỵ là lục xung, Hợi và Thân là tương hại Theo ngũ hành, Hợi và Thân là tương hại. Do vậy, không nên đặt tên cho người tuối Hợi bằng những chữ có liên quan đến con giáp này để tránh mọi điều bất lợi cho vận mệnh của chủ nhân tên gọi đó. Ví dụ: Thân, Viên, Hầu, Cửu, Viễn…

Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Hợi

Khi đủ lớn thì lợn là một trong ba con vật dùng để hiến tế. Vì thế, những chữ thuộc các bộ Vương,

Quân, Trưởng, Đế, Đại (biểu nghĩa cho sự to lớn, trưởng thành) hoặc những chữ thuộc bộ Thị (gần nghĩa với việc tế tự) đều không thích hợp với tên của người tuổi Hợi.

Theo đó, những tên cần tránh gồm: Ngọc, cầm, Mai, Linh, cầu, Châu, Trân, Lý, Anh, Thụy, Mã, Thiên, Di, Kỳ, Quân, Đế, Vương, Tướng, Soái, Chủ, Xã, Tự, Kĩ, Chi, Tường, Lộc, Phúc, Lễ, Hi…

Trước khi bị hiến tế, lợn sẽ được tô điểm đẹp đẽ. Vì thế, tên của người tuổi Hợi nên tránh những chữ thuộc bộ Sam, Cân, Y, Thái, Mịch, Thị – thể hiện sự chải chuốt cho đẹp đẽ. Hình, Đồng, Ngạn, Chương, Ảnh, Thị, Phàm, Hi, Tịch, Thường, Tố, Hồng, Ước, Cấp, Duyên, Hệ, Kế, Sam, Trang, Bổ, Bùi, Thường… là những tên cần kiêng kỵ với người tuổi này.

Ngoài ra, những chữ như: Đao, Lực, Kỷ, Thạch, Hiền, Tân, Thưởng… cũng không tốt bởi chúng hàm chứa những điều bất lợi về đường gia đình, sức khỏe và vận mệnh của người tuổi Hợi.


Nguồn: Những kiêng kỵ khi đặt tên cho người tuổi Hợi

Xem thêm: cách đặt tên cho con gái tuổi đinh hợi, cách đặt tên cho con trai tuổi đinh hợi, cách đặt tên cho con tuổi hợi, cách đặt tên cho người tuổi hợi, đặt tên cho con gái tuổi hợi, đặt tên cho con gái tuổi đinh hợi, đặt tên cho con trai tuổi hợi, đặt tên cho con trai tuổi đinh hợi, đặt tên cho con trai tuổi đinh hợi 2007, đặt tên cho con tuổi hợi, đặt tên cho con tuổi đinh hợi, đặt tên cho con tuổi đinh hợi 2007,

Tìm kiếm: cách đặt tên cho con gái tuổi đinh hợi, cách đặt tên cho con trai tuổi đinh hợi, cách đặt tên cho con tuổi hợi, cách đặt tên cho người tuổi hợi, đặt tên cho con gái tuổi hợi, đặt tên cho con gái tuổi đinh hợi, đặt tên cho con trai tuổi hợi, đặt tên cho con trai tuổi đinh hợi, đặt tên cho con trai tuổi đinh hợi 2007, đặt tên cho con tuổi hợi, đặt tên cho con tuổi đinh hợi, đặt tên cho con tuổi đinh hợi 2007,

No comments:

Post a Comment