Friday, October 17, 2014

Cung kim ngưu và bọ cạp

Trong làm ăn kinh doanh, hai người sẽ là một cặp đôi cộng tác ăn ý. Thông thường Bọ Cạp sẽ là người đưa ra các ý tưởng và chỉ đạo còn Kim Ngưu là người thực hiện và giám sát.

Cung kim ngưu và bọ cạp

Nhìn chung mối quan hệ của Kim Ngưu và Bọ Cạp khá ổn định, hai bạn có nhiều điểm chung và biết tôn trọng lẫn nhau. Cả Kim Ngưu lẫn Bọ Cạp đều là những người quyết đoán và tham vọng đó chính là hai điểm nổi bật nhất của hai cung này.

Trong quan hệ chăn gối, dường như Kim Ngưu có nhu cầu cao hơn so với Bọ Cạp, do vậy hai cung không phải lúc nào cũng tìm được sự hòa hợp tuyệt đối.

Trong làm ăn kinh doanh, hai người sẽ là một cặp đôi cộng tác ăn ý. Thông thường Bọ Cạp sẽ là người đưa ra các ý tưởng và chỉ đạo, còn Kim Ngưu là người thực hiện và giám sát. Hai cung kết hợp với nhau sẽ tạo được nhiều thuận lợi và hiệu quả cho công việc.


Nguồn: Cung kim ngưu và bọ cạp

Xem thêm: cung kim ngưu và bọ cạp, kim ngưu bọ cạp, kim ngưu có hợp với bọ cạp, kim ngưu có hợp với bọ cạp không, kim ngưu và bò cạp, kim ngưu và bò cạp có hợp nhau, kim ngưu và bò cạp có hợp nhau không, kim ngưu với bò cạp, mặt trời kim ngưu mặt trăng bọ cạp, nữ kim ngưu nam bọ cạp, tình yêu của kim ngưu và bọ cạp, tình yêu giữa kim ngưu và bò cạp, đàn ông kim ngưu phụ nữ bọ cạp,

Tìm kiếm: cung kim ngưu và bọ cạp, kim ngưu bọ cạp, kim ngưu có hợp với bọ cạp, kim ngưu có hợp với bọ cạp không, kim ngưu và bò cạp, kim ngưu và bò cạp có hợp nhau, kim ngưu và bò cạp có hợp nhau không, kim ngưu với bò cạp, mặt trời kim ngưu mặt trăng bọ cạp, nữ kim ngưu nam bọ cạp, tình yêu của kim ngưu và bọ cạp, tình yêu giữa kim ngưu và bò cạp, đàn ông kim ngưu phụ nữ bọ cạp,

No comments:

Post a Comment